diumenge, 14 de desembre de 2014

A TU, POETA

No és difícil aturar el temps
i despullar les busques
de l'idealisme que ens amarava,
ni oblidar les hores blaves
que consiroses s'obrien al mar.

No, no és difícil.

No és difícil matar el secret del vers,
ni disfressar-lo d'una eloqüència
aliena i profana que et redimeix
la culpa mentre brama
en mig dels acords i del silenci.

On és la innocent transparència
escrita al paper?
On l'eternitat del nostre port
cap a les Itaques perdudes?

On, poeta? On és?

J N